Undervisning

Bryllup, Begravelse, Bisættelse og Morgenmusik på Trompet i Randers
Den første punkt af mit 7-punkts undervisning tilgang. (Afslapning af det vibrerende del af læberne)

Jeg tilbyde nu en helt forskelligt tilgang til undervisning end langt det fleste i Danmark har oplevet før. Det er nemlig en metode inspireret af “TCE” metoden (Tongue controlled embouchure) eller “Superchops”, Begge to metode er oprindeligt af Amerikansk trompet lære Jerome Callet.

Igennem brug af mere traditionelle materiale kan jeg hjælpe dig med at udvikle effektiviteten i din spil!


Pops McLaughlin
Bai-Lin Lip Flexibilities

Du skal kom med en åbent sind overfor idé der kunne godt gå strit imod det du har oplevet hele dit liv indtil nu. Der kan dog trøstes med god forklaringer, argumenter og resultater!

At undervise i en funktionsdygtig/brugbar embouchure kræver en dyb forståelse af hvad der skal til for at kunne spille et messinginstrument med den mest effektive teknik.

Mange undervisere bruger allegorier/billeder for at få eleven til at spille bedre. Men ofte kan de ord og billeder underviseren bruger skabe en del forvirring. På et musikalsk niveau er disse allegorier fantastiske, men førend der er en omfattende forståelse af hvordan embouchuren fungerer, (og hermed evnen til at finde årsagen til ethvert problem) vil det være optimalt at adskille dem fra arbejdet med grundlæggende teknik.

Andre undervisere bruger kombinationen af rutiner og øvelser til langsomt, på et ubevidst plan, at flytte elevens embouchure i en gunstig retning. Denne tilgang er effektiv, men informerer ikke eleven med nok viden til at kunne finde årsagen til forskellige problematikker. Det skaber ikke kun et behov for underviseren, men også en usund psykologisk afhængighed af læreren. Dette holder enhver tilbage og vil endeligt føre til frustration.

En anden tilgang som giver et lignende resultat som den sidst nævnte undervisningsstil retter sig udelukkende efter lyden: Undervisere spiller meget for deres elever og insisterer på den yderste koncentration på nuance af lydkvalitet. Underviseren tilpasser sin klang i den retning som eleven forventes at udvikle sig i. Denne tilgang giver det gunstige resultatet af spillere som opnår utrolige lyttefærdigheder og ofte evnen til at kopiere andre lyde, det hjælper dog ikke spillere med at udvikle deres eget lydkoncept ej heller at finde den mest effektive måde at frembringe lyden.

Charlie Porters video jeg nævner i Video tutorial 4

Min tilgang til undervisning

En sanger modtager ofte stemmetræning fra en specialist i at bruge og opbygge sangerens “embouchure” om man vil, “repertoire coaching” med en specialist i en given genre og repetition med en pianist for at udvikle en forståelse af musikken i en større kontekst. Efter min mening er uddannelse af mange trompetister langt fra ideal når jeg sammenligner det med den måde hvorpå sangere trænes og uddannes. Der er alt for få “stemmepædagoger” for trompetister og uheldigvis for mange der hovedsageligt fokuserer på luft og anser/betegner dem selv som embouchurespecialister som et resultat deraf. Jeg ser mig selv som en embouchurespecialist, dog ikke med en kompliceret tilgang til forskelige pseudo-videnskabligt koncepter, men med en fundamental forståelse af hvordan læberne skal bevæge sig for at kunne bruge luften mest effektivt og forebygge dårlige vaner og svækkende anstrengt spil. Jeg har valgt at dele den tekniske udvikling af embouchuren in i syv punkter. De er som følger:

1. Afspænde læberne og opnå et konsistent udgangspunkt (hver dag).
2. Vejrtrækning gennem næsen og hvorfor vi gør dette.
3. Læbernes bevægelse del 1 – ubesværet bund og mellemleje.
4. Læbernes bevægelse del 2 – tilføje kompression med så lille en spænding som muligt.
5. Artikulationsmetoder . tre meget forskellige måder at artikulere på som vil give vidt forskellige resultater.
6. Hint/nøgleord/stikord – hvordan du fortæller din krop hvad den skal gøre!
7. Udvælg det rigtige mundstykke – jeg er ked af at sige det, men det mundstykke du bruger er højst sandsynligt for stort til det du ønsker at bruge det til.
I sagens natur finder man sjældent to personer for hvem rækkefølgen af de ovenstående punkter er den samme. Dermed sagt at for at kunne hjælpe spiller mest effektivt bliver man nød til at se på deres måde at spille på og vurdere hvilket punkt man mener de vil opnå mest ved, på den korte og den lange bane, at fokusere på først. Inden for hvert punkt er der mange forskellige tilgange og trædesten, såvel som en grad af overlap med andre punkter.

Hvis du er interesseret i at undersøge/udforske min undervisning kig på video tutorial links nedenuder. Du er også meget velkommen til at kontakte mig.

Jeg tager 450kr/t og jeg tilbyder lektioner i København området eller over Skype.

Email: tristanbuttontrompetist@gmail.com

Telefon: +45 50258524